האם אתה סובל מעצירות כרונית ?

בשלב זה או אחר, כל אדם חווה או יחווה עצירות. במקרים רבים תהיה זו עצירות זמנית שתחלוף. יחד עם זאת, כ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת בעולם המערבי, סובלת מעצירות כרונית. עצירות כזו תמשך חודשים ואף שנים.

לעצירות כרונית ישנה הגדרה מדעית. ההגדרה המדעית בוחנת הן את תדירות היציאות והן את הקושי להתפנות.

שאלון זה יסייע לכם לבחון האם אתם סובלים מעצירות כרונית. בדיקה זו נכונה למבוגרים בלבד.

ההגדרה המקובלת לעצירות מתייחסת לתדירות נמוכה מ – 3 פעמים בשבוע וכן ליציאה יומיומית הכרוכה במאמץ (הצורה השכיחה ביותר של עצירות). בנוסף, תתכן גם צורה גושית או קשה/הרגשה של התרוקנות לא מלאה/הרגשת "מעצור" בפי הטבעת/צורך להיעזר בלחץ על אזור פי הטבעת או בהחדרת אצבע לפי הטבעת על מנת להתרוקן.