מהי תדירות "נורמלית" ?

אחרי שהגדרנו עצירות, ננסה להבהיר מהי הנורמה המקובלת בתדירות יציאות.

כל ילד הוא שונה. מה ש"נורמלי" לילד שלכם לא יהיה בהכרח הנורמה אצל הילד של השכנים. אם חל שינוי בהרגלי היציאות הרגילים של הילד – זה הזמן לעצור לרגע ולשים לב.

באופן כללי, התדירויות המוגדרות כ"נורמליות" מופיעות בטבלה הבאה. הנורמה משתנה כמובן עם הגיל.

tavla5

באותה המידה שהעצירות אינה מוגדרת רק על ידי התדירות, כך גם הגדרת ה"נורמליות":

באופן נורמלי עשיית הצרכים אינה כואבת ומתרחשת ללא סבל או מאמץ מיוחד. ההיפך הוא הנכון – הילד חש הקלה ושחרור.

בתינוקות יונקים יתכן מצב בו היציאות תהינה קרובות מאד (מספר פעמים ביום) ועד יציאות של מספר פעמים בשבוע בלבד.

ככל שהתינוק גדל, תדירות היציאות הולכת וקטנה, כמות הצואה בכל התפנות גדלה והצואה מתחילה להפוך למוצקה.