סיבוכים של עצירות

לעצירות ממושכת יש השלכות על איכות חיי הילד ומשפחתו. העצירות משפיעה רבות גם על מצבו הרגשי של הילד.

אחד הסיבוכים המאד לא נעימים של עצירות ממושכת היא התלכלכות לא רצונית ולכן ארחיב מעט את ההסבר עליה.

התהוות גוש צואה "חוסם" והתלכלכות התחתונים

את המצב בו מצטבר ברקטום גוש צואה גדול שחוסם את היציאה אנו מכנים בשפה הרפואית Fecal impaction ("חסימת צואה").

חלק מהצואה החדשה שתגיע לרקטום היא נוזלית ויכולה לנזול סביב גוש הצואה שברקטום אל התחתונים.

חשוב לי להבהיר כי תהליך בריחת הצואה לתחתונים אינו נתון בשליטת הילד, ומתרחש באופן בלתי מודע. הילד לא יכול לעצור נזילה זו. חשוב לא פחות לדעת כי התלכלכות כזו מצביעה על עצירות שלא טופלה בזמן. ילדים יכולים לסבול מעצירות חודשים לפני שתחל ההתלכלכות.

להתלכלכות מלווה פעמים רבות תחושת מבוכה ובושה קשה של הילד. ההורים או הגננת מביעים פעמים רבות כעס או "אכזבה" מכך שברחה צואה לתחתונים. יש משפחות המתייחסות להתלכלכות כ"סוד", ויש המענישים את הילד. ילדים בגן מציקים לילד ומצבו הריגשי מתדרדר. כך מעגל העצירות והתסכול מחמיר…